lørdag den 17. november 2007

Thankful meme

Jeg er blevet tagged af Heidi (Angely) med en 'Thankful meme',
så her kommer 6-8 ting, jeg er taknemmelig for:

1) Jeg er taknemmelig for at jeg selv og alle i min familie pt. er raske.
2) Jeg er taknemmelig for at have et sted at bo - et hjem.
3) Jeg er taknemmelig for at have en skøn datter.
4) Jeg er taknemmelig for at have fundet en hobby, jeg elsker og føler, jeg er god til.
5) Jeg er taknemmelig for at bo i et land, der ikke er præget af fattigdom, krig og voldsomme naturkatastrofer.
6) Jeg er taknemmelig for mine gode venner og veninder.
7) Jeg er taknemmelig for at have råd til mad, tøj og forbrugs-gøjl, der på ingen måde er nødvendige.
8) Jeg er taknemmelig for det netværk og den respons, der kan opnåes ved at benytte sig af forums, messenger og blogs på nettet.

Jeg sender den videre til Naja, Anni (hvis man snart kan ligge kommentarer på hendes blog ;-) og Else (Slipsager).


I've been tagged by Heidi (Angely) with a 'Thankful meme', so I'm listing 6-8 things I'm thankful for:

1) I'm thankful for both my family and I are healthy at the moment.
2) I'm thankful for having a place to live - a home.
3) I'm thankful for having a wonderful daughter.
4) I'm thankful for having found a hobby I love, and feel I'm good at.
5) I'm thankful for living in a country without poverty, war and devasting natural disasters.
6) I'm thankful for my good friends and girlfriends.
7) I'm thankful for being able to afford food, clothes and goodies, that there are no use for - whatsoever.
8) I'm thankful for the network and feedback you can get by using forums, messenger and blogs online. (not to mention dictionaries for writing stuff like this without leaving the livingroom - though there might still be mistakes ;-))

Ingen kommentarer: